SHIP-SHAPE tar stadig hånd om forsikringskader. Det kan være være skader etter grunnstøtinger, rigghavarier, innbrudd eller kollisjoner, mm.

 

 

Før reparering:

 

 

Etter reparering: