Reparasjoner-ombygginger-møbler-deleproduksjon-støpeformer

 
Vårt arbeid dreier seg om alt fra småbeslag til nybygg, reparasjoner av utstyr, havarihjelp, hele innredninger osv. Vi er med andre ord et allround verksted når det gjelder skrog, dekk, rigg, innredning og montering.
SHIP-SHAPE kan med sin lokalkjennskap tilby hjelp til å komme i kontakt med andre slags spesialverksteder med tanke på motor, seil, skipselektronikk osv. 

 

Rustfritt/ galvanisert/ svart stål:
Spesial-beslag og deler
i rustfritt/ galvanisert eller svart stål produseres, repareres, eller bygges om etter ønske. Dette kan dreie seg om rigg-detaljer, braketter, rekker, spesielle hengsler eller beslag til innredninger og annet.

Mindre reparasjoner i støpejern utføres også.

Tre:
Innredninger, teakdekk, møbler, støpeformer etc.Alt fra de fineste innredninger til de mer grove. Det er kun et prisspørsmål, fordi finsnekring og spesial-tilpassninger er tidkrevende.

Legg merke til at skapdøren, og alle skuffene til høyre er laget av samme plate. Mønsteret blir ikke brutt.

 

Lydisolasjon:
SHIP-SHAPE har levert lydisolasjon for motor-rom til flere båter med svært gode resultater. Lydisolasjonen består av rustfrie perforerte plater med tilhørende isolasjon. Denne teknikken gir et helt annet resultat enn de vanlige foliebelagte skumgummi-mattene. for det første får du en holdbar og sterk overflate, der filter osv. kan monteres utenpå uten å ødelegge folien.
Du får en isolasjon som ikke trekker fuktighet og dermed forårsaker dårlig lukt, råte og vannskader. Du får en svært god isolasjonseffekt. På toppen av det hele, får du et motor-rom som ser gjennomført og lekkert ut. Det er en del arbeide å utføre dette, og litt kostbart med hensyn til materialer, men kundene synes at det er verd det.Kanskje du blir den neste?

 

Glassfiber:
Glassfiberkonstruksjoner, og former til dette, eller reparasjoner utføres etter eget ønske. Dette kan dreie seg om skader i skrog og dekk, former til nye glassfiber-deler, modeller, gelcoat-skader, ombygginger og alt mulig annet rart det fine materialet kan brukes til.

 

Montering:
SHIP-SHAPE kan med sin erfaring tilby kvalitetsmessig montering av båt-tilbehør. Montering av slikt krever gjerne viten om påkjennnger, miljøet rundt utstyret og monteringsmetoder. Dette er noe som bør tas på alvor om en vil at utstyret både skal fungere best mulig og lengst mulig.

 

Støpeformer:
Støpeformer og modeller til disse utvikles etter ønske . Eksempelvis luker , kasser , isbokser , tanker , batterikasser , eller kanskje en avstøpning av din båtmodell etc. 

Vi tar ethvert ønske som en utfordring !

SHIP-SHAPE utvikler for tiden former med tanke på produksjon av deler som vi ser et behov for i fritidsbåter . Dette kommer vi tilbake med når produktet er ferdig og utprøvd .